Resultat från Rockaden Open 2012

 

Denna fil innehåller ratingförändringar beräknat på alla 8 partierna i turneringen, men det är endast de 5 sista partierna som är långpartier.

Rockaden Open 2012                              Slutresultat rond  8

 

12-08-05 16:28                      1   2   3   4   5   6   7   8    Po Prog   Rt

 

                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

 1:Alfons Emmot                   │42 │21 │ 17│2  │ 13│  5│4  │  6│

   Västeås SK   1344              │ 1 │ ½ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │  6½ 30.5 + 90.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

 2:Anton Darnell                  │ 46│40 │12 │  1│ 21│ 16│14 │  4│

   Stock SS  1495                 │ 1 │ ½ │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │  6½ 27.5 + 26.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

 3:Christian Sandberg             │ 25│  4│33 │22 │16 │ 13│5  │9  │

   Västerås SK   1457             │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │ ½ │ 1 │ 1 │ 1 │  6½ 27.0 + 39.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

 4:Börje Eriksson                 │  7│3  │14 │13 │  5│  6│  1│2  │

   Södertalje   1440              │ 1 │ 1 │ 1 │ ½ │ ½ │ 1 │ 1 │ 0 │  6  30.5 + 58.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

 5:Henrik Palmestig               │9  │ 30│35 │ 15│4  │1  │  3│13 │

   Troj H  1410                   │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ ½ │ 0 │ 0 │ 1 │  5½ 29.0 + 35.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

 6:Johannes Haddad                │16 │ 28│ 40│ 21│15 │4  │  9│1  │

   Södertalje   1370              │ ½ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │  5½ 28.0 + 22.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

 7:Lisa Fredholm                  │4  │ 46│ 19│36 │  9│ 15│17 │8  │

   Stock SS   1404                │ 0 │ 1 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │ ½ │  5½ 23.5 + 24.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

 8:Edvin Hoac                     │12 │ 16│ 28│30 │17 │ 34│22 │  7│

   Stock SS   1396                │ 0 │ ½ │ 1 │ 1 │ ½ │ 1 │ 1 │ ½ │  5½ 22.0 + 22.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

 9:Jouni Toumainen                │  5│20 │38 │ 24│7  │ 14│6  │  3│

   Orminge   1300                 │ 0 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │  5  25.0 + 48.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

10:Helena Hellmer                 │11 │ 12│15 │ 35│14 │17 │ 34│ 21│

   Hässelby   1300                │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │  5  23.0 + 59.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

11:Filip Sjödin                   │ 10│32 │ 16│ 26│27 │12 │13 │ 22│

   Västerås SK   1394             │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │  5  20.0 + 15.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

12:Rolf Svensson                  │  8│10 │  2│33 │39 │ 11│ 24│23 │

   Solna   1416                   │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │  5  20.0 +  8.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

13:Brandy Paltzer                 │36 │ 26│34 │  4│1  │3  │ 11│  5│

   Sollentuna  1430               │ 1 │ 1 │ 1 │ ½ │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │  4½ 25.5 -  7.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

14:Niklas Vatn                    │29 │ 18│  4│34 │ 10│9  │  2│17 │

   Västerås SK   1461             │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ ½ │  4½ 24.5 - 26.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

15:Jimmy Tran-Kilberg             │31 │ 22│ 10│5  │  6│7  │ 20│16 │

   Värnamo SS   1411              │ 1 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ ½ │  4½ 23.5 -  8.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

16:Schahin Rajab                  │  6│8  │11 │ 18│  3│2  │21 │ 15│

   Hässelby SK   1267             │ ½ │ ½ │ 1 │ 1 │ ½ │ 0 │ ½ │ ½ │  4½ 22.0 + 59.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

17:Per öhlin                      │ 23│39 │1  │40 │  8│ 10│  7│ 14│

   Stock SS   1455                │ 1 │ ½ │ 0 │ 1 │ ½ │ 1 │ 0 │ ½ │  4½ 22.0 - 29.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

18:Björn Pihlström                │ 41│14 │26 │16 │ 22│ 35│ 31│19 │

   Mälar   1302                   │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ ½ │  4½ 19.5 + 30.0

                                  └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

 

                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

19:Jonas Al Khalili               │ 40│ 37│7  │29 │ 23│ 27│36 │ 18│

   Troj H  1101                   │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │ ½ │  4½ 17.5 + 49.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

20:Axel Svensson                  │ 35│  9│43 │45 │25 │ 28│15 │34 │

   Västerås SK   1040             │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ ½ │ 1 │ 0 │ 1 │  4½ 17.0 + 56.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

21:John Kjellström                │37 │  1│ 39│6  │2  │ 23│ 16│10 │

   Rock   1300                    │ 1 │ ½ │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ ½ │ 0 │  4  21.5 -  2.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

22:Daniel Fredholm                │ 32│15 │30 │  3│18 │ 24│  8│11 │

   Stock SS   1453                │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │  4  21.0 - 26.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

23:Christer Larsson               │17 │ 31│ 24│38 │19 │21 │ 25│ 12│

   Stock SS  1303                 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │  4  18.0 ±  0.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

24:Ingemar Lundström              │ 30│ 43│23 │9  │ 36│22 │12 │ 28│

   Eslöv   1453                   │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │  4  18.0 - 57.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

25:Tora Svensson                  │3  │ 29│46 │ 37│ 20│31 │23 │ 36│

   Västerås SK   1147             │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ ½ │ ½ │ 0 │ 1 │  4  15.5 + 30.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

26:Andreas Ohlsson                │ 27│13 │ 18│11 │ 38│32 │30 │ 35│

   Rock   1388                    │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ ½ │ ½ │ 1 │  4  15.5 - 31.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

27:Carl Oskar Pihlström           │26 │44 │ 45│ 39│ 11│19 │38 │ 30│

   Mälar   1028                   │ 0 │ 1 │ ½ │ ½ │ 0 │ 0 │ 1 │ ½ │  3½ 15.0 + 27.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

28:Sebastian Engstrand            │ 45│6  │8  │ 41│ 40│20 │29 │24 │

   Västerås SK  1147              │ ½ │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │  3½ 15.0 +  8.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

29:Stefan Andersson               │ 14│25 │36 │ 19│45 │37 │ 28│ 31│

   Hässelby   1168                │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │ ½ │  3½ 14.5 -  7.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

30:Oscar Tansbo                   │24 │5  │ 22│  8│ 32│40 │ 26│27 │

   Rock   1215                    │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ ½ │ 1 │ ½ │ ½ │  3½ 14.5 + 23.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

31:Evert Ivarsson                 │ 15│23 │ 32│42 │ 33│ 25│18 │29 │

   Nyköping  1418                 │ 0 │ 0 │ ½ │ 1 │ 1 │ ½ │ 0 │ ½ │  3½ 14.0 - 70.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

32:Tommy Wallin                   │22 │ 11│31 │ 43│30 │ 26│35 │ 37│

   Rock   1400                    │ 0 │ 0 │ ½ │ 1 │ ½ │ ½ │ 0 │ 1 │  3½ 12.5 - 51.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

33:Pasi Paasonen                  │ 38│35 │  3│ 12│31 │45 │42 │ 40│

   Finland  1198                  │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ ½ │W+ │ 1 │  3½ 12.5 -  9.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

34:Michael Sjödin                 │ 44│45 │ 13│ 14│35 │8  │10 │ 20│

   Västerås SK   1179             │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │  3  19.0 - 13.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

35:Fredrik Ljungdahl              │20 │ 33│  5│10 │ 34│18 │ 32│26 │

   Rock   1382                    │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │  3  17.0 - 66.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

36:Jacob Hagström                 │ 13│41 │ 29│  7│24 │39 │ 19│25 │

   Mälar   1319                   │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │  3  16.0 - 46.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

37:Josef Al Khalili               │ 21│19 │ 42│25 │41 │ 29│ 39│32 │

   Troj H  1000                   │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │  3  12.0 + 31.0

                                  └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

Rockaden Open 2012                              Slutresultat rond  8

 

12-08-05 16:28                      1   2   3   4   5   6   7   8    Po Prog   Rt

 

                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

38:Emma Ohlsson                   │33 │ 42│  9│ 23│26 │41 │ 27│44 │

   Rock   1120                    │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │  3  11.0 - 12.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

39:Anders Spångberg               │43 │ 17│21 │27 │ 12│ 36│37 │41 │

   Rock   1231                    │ 1 │ ½ │ 0 │ ½ │ 0 │ 0 │ 0 │ ½ │  2½ 14.5 - 54.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

40:Hugo Pihlström                 │19 │  2│6  │ 17│28 │ 30│ 43│33 │

   Mälar   1125                   │ 1 │ ½ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │  2½ 13.5 - 18.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

41:Vida Radon                     │18 │ 36│44 │28 │ 37│ 38│46 │ 39│

   SS Allians   1250              │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ ½ │  2½  8.5 - 79.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

42:Emillio Muller                 │  1│38 │37 │ 31│ 46│44 │ 33│43 │

   Järfälla   1065                │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ ½ │ 1 │W- │ 1 │  2½  6.0 - 20.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

43:Alexander Isaksson             │ 39│24 │ 20│32 │ 44│46 │40 │ 42│

   SK 33    800                   │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │  2   7.0 + 30.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

44:Trino Palzer                   │34 │ 27│ 41│46 │43 │ 42│ 45│ 38│

   Sollentuna  900                │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │  2   7.0 -  6.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

45:Leo Crevatin                   │28 │ 34│27 │ 20│ 29│ 33│44 │46 │

   Rock  1020                     │ ½ │ 0 │ ½ │ 0 │ 0 │ ½ │ 0 │ 0 │  1½  8.5 - 50.0

                                  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

46:Peter Frank                    │2  │7  │ 25│ 44│42 │ 43│ 41│ 45│

   Rock   1216                    │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ ½ │ 0 │ 0 │ 1 │  1½  3.0 -102.0

                                  └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

 

 

(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98

Version 1.7 under utveckling

 

 


Rockaden Open 2012                        SLUTRESULTAT efter rond  8

 

12-08-05 16:09                                   Po Prog  12345678

 

   1 Alfons Emmot           Västeås SK   1344    6½ 30.5 1½111101

   2 Anton Darnell             Stock SS  1495    6½ 27.5 1½101111

   3 Christian Sandberg    Västerås SK   1457    6½ 27.0 1011½111

   4 Börje Eriksson         Södertalje   1440    6  30.5 111½½110

   5 Henrik Palmestig            Troj H  1410    5½ 29.0 1111½001

   6 Johannes Haddad        Södertalje   1370    5½ 28.0 ½1111010

   7 Lisa Fredholm            Stock SS   1404    5½ 23.5 0111011½

   8 Edvin Hoac               Stock SS   1396    5½ 22.0 0½11½11½

   9 Jouni Toumainen           Orminge   1300    5  25.0 01111100

  10 Helena Hellmer           Hässelby   1300    5  23.0 11010011

  11 Filip Sjödin          Västerås SK   1394    5  20.0 01011101

  12 Rolf Svensson               Solna   1416    5  20.0 10011011

  13 Brandy Paltzer          Sollentuna  1430    4½ 25.5 111½0010

  14 Niklas Vatn           Västerås SK   1461    4½ 24.5 1101100½

  15 Jimmy Tran-Kilberg     Värnamo SS   1411    4½ 23.5 1110001½

  16 Schahin Rajab         Hässelby SK   1267    4½ 22.0 ½½11½0½½

  17 Per öhlin                Stock SS   1455    4½ 22.0 1½01½10½

  18 Björn Pihlström             Mälar   1302    4½ 19.5 1010011½

  19 Jonas Al Khalili            Troj H  1101    4½ 17.5 0101011½

  20 Axel Svensson         Västerås SK   1040    4½ 17.0 0011½101

  21 John Kjellström              Rock   1300    4  21.5 1½1001½0

  22 Daniel Fredholm          Stock SS   1453    4  21.0 10101100

  23 Christer Larsson          Stock SS  1303    4  18.0 01011010

  24 Ingemar Lundström           Eslöv   1453    4  18.0 01101001

  25 Tora Svensson         Västerås SK   1147    4  15.5 0011½½01

  26 Andreas Ohlsson              Rock   1388    4  15.5 10001½½1

  27 Carl Oskar Pihlström        Mälar   1028    3½ 15.0 01½½001½

  28 Sebastian Engstrand    Västerås SK  1147    3½ 15.0 ½0011010

  29 Stefan Andersson         Hässelby   1168    3½ 14.5 0100110½

  30 Oscar Tansbo                 Rock   1215    3½ 14.5 1000½1½½

  31 Evert Ivarsson            Nyköping  1418    3½ 14.0 00½11½0½

  32 Tommy Wallin                 Rock   1400    3½ 12.5 00½1½½01

  33 Pasi Paasonen              Finland  1198    3½ 12.5 10000½W1

  34 Michael Sjödin        Västerås SK   1179    3  19.0 11001000

  35 Fredrik Ljungdahl            Rock   1382    3  17.0 11000010

  36 Jacob Hagström              Mälar   1319    3  16.0 01100100

  37 Josef Al Khalili            Troj H  1000    3  12.0 00101010

  38 Emma Ohlsson                 Rock   1120    3  11.0 01000101

  39 Anders Spångberg             Rock   1231    2½ 14.5 1½0½000½

  40 Hugo Pihlström              Mälar   1125    2½ 13.5 1½000010

  41 Vida Radon             SS Allians   1250    2½  8.5 0010001½

  42 Emillio Muller           Järfälla   1065    2½  6.0 0000½1W1

  43 Alexander Isaksson          SK 33    800    2   7.0 00001100

  44 Trino Palzer             Sollentuna  900    2   7.0 00010010

  45 Leo Crevatin                  Rock  1020    1½  8.5 ½0½00½00

  46 Peter Frank                  Rock   1216    1½  3.0 0000½001

 

(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98

Version 1.7 under utveckling