Kontakt

Välkommen att kontakta oss på något av följande sätt: 

Tel till klubblokalen, under våra klubbkvällar: 08-645 50 83.
Mail till klubblokalen: info@rockaden.com.
Kansli, Olle Eleby: 08-645 11 59. 
Biträdande Ungdomsledare Leif Stenberg: 070-260 80 93. 
Tävlingsledare Jonas Sandbom: 073-613 19 73. 
Ordförande Lennart Örnmarker: 070-515 09 02, ordforande@rockaden.com.

Du är även välkommen att helt enkelt komma till någon av våra klubbkvällar för att ”kolla läget”. De flesta medlemmar brukar vara upptagna med att spela i någon av våra klubbturneringar, men vi kan oftast finna någon Du kan spela med. Rockaden är en seriös klubb, och de flesta partier som spelas här ingår i någon tävling som är planerad på förhand.

Vår klubblokal är Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2 / Sparbanksvägen 31, Hägersten.
Medborgarhuset ligger 400m från T-station Hägerstensåsen. 
Buss 147 stannar utanför Medborgarhuset på Sparbanksvägen.
Våra turneringar brukar börja kl 18:30.