Stipendium

Inger & Jan Wikander Ungdomsstipendium

Vid SK Rockadens 100-årsjubileum 2 september 2022 skänkte Inger & Jan Wikander generöst 100,000 kr till klubben, avsedd att till en tiondel delas ut vid varje Årsmöte i tio års tid, med början vid Årsmötet 2023, till en eller två välförtjänta ungdomar.
Priset består av ett diplom samt 10,000 kr alternativt 2×5,000 kr.
Ungdomsledare, Ordförande och Tävlingsledare utser stipendiaten/stipendiaterna.
Det första stipendiet år 2023 delades mellan Hampus Sörensen och Edvin Trost. Se bild.