Styrelse

SK Rockadens styrelse verksamhetsåret 2022/2023


Ordförande
Lennart Örnmarker
Estbrötevägen 18
127 41 Skärholmen
070-515 09 02
lennart.ornmarker@icloud.com
ordforande@rockaden.com

Vice ordförande, Tävlingsledare
Jonas Sandbom
Stövargatan 89
124 61 Bandhagen
073-613 19 73, 08-669 36 54 (a)
jonas.sandbom@stockholmsschack.se

Kassör
Albert Nygren
Stora Sällskapet väg 50
127 31 SKÄRHOLMEN
076-259 91 19
albert.nygren@gmail.com

Sekreterare
Tony Hanoman
Sköllerstagatan 39
124 65 Bandhagen
073-627 72 29
t_hanoman@hotmail.com

Ungdomsledare
Andreas Ohlsson
Spikvägen 41
126 38 Hägersten
072-309 74 98
andreasohlsson75@gmail.com

Materialförvaltare
Thomas Ehrnström
Lövkärrsvägen 17
141 71 Segeltorp
070-885 84 21
thomas.ehrnstrom@pe.se

Lotteriföreståndare
Rickard Arvidsson
Klubbacken 28
129 39 HÄGERSTEN
070-602 69 22
riar1963@gmail.com

Suppleant
Leo Crevatin
Tegelbruksvägen 35
126 34 HÄGERSTEN
076-931 27 07
lecre2001@gmail.com

Suppleant
Filip Jonsson
Kungshamra 3, lgh 1019
170 70 SOLNA
070-696 94 72
filip.jonsson@stud.ki.se


Valberedning
Mikael Sandberg, sammankallande, 070-777 46 25
Douglas Kårenlöv, 070-958 05 07
Ulf Ekenberg, 070-873 97 79

Revisorer
Jan Wikander, 070-642 76 32
Jimmy Bast, 070-444 28 13
Anders Hillbur, revisorssuppleant, 070-519 97 88