16sep2016
Peter Sörensen
Författare
Peter Sörensen
Kategori
Nyhet

Ny Ungdomskommitté

Igår hade Rockadens nya Ungdomskommitté (UK) sitt första möte.

Rockaden är Sveriges största schackklubb och också den schackklubb med flest ungdomar i landet. I syfte att ytterligare utveckla vår ungdomsverksamhet har klubben tagit beslut om att skapa en ungdomskommitté. Följande personer ingår i kommittén.

Ungdomsledare: Peter Sörensen

Ungdomsledaren är ytterst ansvarig för ungdomsverksamheten i SK Rockaden, sitter i klubbens styrelse och är sammankallande i klubbens Ungdomskommitté (UK). Ansvaret för skolverksamheten ligger kvar på Tony Hanoman.

Biträdande ungdomsledare: Leif Stenberg, Patrik Eriksson

Biträdande ungdomsledare stödjer Ungdomsledare och träder in i rollen som Ungdomsledare när Ungdomsledare har förhinder.

Ekonomiskt ansvarig för ungdomsbudgeten: Mikael Sandberg

Ekonomiskt ansvarig sköter den löpande redovisningen till kassören vad avser de konton som har anknytning till ungdomsverksamheten och tillser att det finns en ekonomisk redovisning inför varje styrelsemöte och inför bokslut. Den ekonomiskt ansvarige kontrollerar att alla avgifter (från spelarna/föräldrarna/andra klubbar) kommer in, och kontrollerar även att kassören betalar ut (till arrangörer, hotell, resebolag, m fl).

Ansvarig för närvarokorten: Johanna Enholm

När klubben söker pengar hos kommunen för de aktiviteter som vi bedriver, måste vi lämna in närvarokort där det exakt framgår vilka som deltagit på varje träning och aktivitet. Det är tränarnas uppgift att fylla i dessa närvarokort, men den ansvarige för närvarokorten har att se till att dessa sammanställs korrekt och lämnas in. Detta ska ske kontinuerligt så att inget missas. Sammanställningen lämnas till kommunen kalenderårsvis, i februari. Johanna tar inte hand om skolverksamhetens närvarokort, det gör Tony.

Informationsansvarig: Patrik Eriksson

Informationsansvaret handlar främst om ett övergripande helhetstänk vad gäller information samt att i början av varje termin informera övergripande om terminens tävlingar och träningar på sådant sätt att informationen på bästa sätt når fram till spelare och föräldrar. För mer detaljerad information kring tävlingar och träningar ansvarar respektive lagledare.

Ansvarig för hemsidans ungdomsdelar (skriver om ungdomsverksamheten på hemsidan): Tony Hanoman

Den ansvarige för hemsidan skriver på Rockadens hemsida om redan genomförda tävlingar och träningar. Minst en artikel om respektive träningsgrupp läggs ut på hemsidan per termin. Referat skrivs från de tävlingar där ungdomar från SK Rockaden deltagit.

Ansvarig för månatlig resultatrapportering (från tävlingar) till styrelse och årlig rapportering i verksamhetsberättelse (VB): Tony Hanoman

Rockadens styrelse har möte ungefär en gång i månaden. Resultaten från ungdomstävlingar biläggs kallelsen till varje styrelsemöte.

Ansvarig för bokning av resor och boende: Mikael Hedström

Reseansvarig är ansvarig för att stödja lagledaren för respektive tävling med att boka boende och transport till ungdomstävlingar som ligger utanför Stockholm. Undantaget är SM i juli varje år, där Jonas Sandbom och Thomas Ehrnström ansvarar.

Trivselgruppen: Johanna Enholm

En avgörande framgångsfaktor för att SK Rockaden ska kunna ha en livaktig ungdomsverksamhet är att det finns en stark klubb-känsla hos såväl klubbens ungdomar som dess föräldrar. Trivselgruppen har ansvaret för att ta fram och genomföra olika sociala aktiviteter som ökar trivseln och klubbkänslan hos såväl de spelande ungdomarna som deras föräldrar. Utöver ansvarig ingår i gruppen också Mikael Hedström, Leif Stenberg, Mikael Sandberg och Veronica Perzanowska.

Pedagogiskt ansvarig: Vakant

Den pedagogiskt ansvariga är övergripande ansvarig för att det finns en ”pedagogiskt röd tråd” genom de olika träningsgrupperna. Det är viktigt att de olika träningsgrupperna ”länkar ihop” sin verksamhet i meningen att fortsättningsgruppen blir en pedagogisk förlängning av nybörjargrupperna, att den avancerade gruppen blir en pedagogisk förlängning av fortsättningsgrupperna o.s.v. Den pedagogiskt ansvarige har också ansvaret för inköp av det studiematerial som används i träningsgrupperna.

Lagledare träningsgrupperna

  • Elitgruppen (nivå 5): Peter Sörensen
  • Avancerade gruppen (nivå 4): Mikael Sandberg
  • Fortsättningsgrupperna (nivå 3): Patrik Eriksson, Andreas Ohlsson, Johanna Enholm
  • Nybörjargrupperna (nivå 2): Thomas Ehrnström

Lagledare till varje enskild ungdomstävling (utses i början av säsongen för samtliga tävlingar)

Vi ska i början av året ha en lista på alla vid den tiden kända ungdomstävlingar. Lagledare utses för varje specifik tävling och en förteckning upprättas och kommuniceras till berörda. I ansvaret som lagledare ligger bland annat att ta ut lag minst en månad innan tävlingsstart, samt vara närvarande under tävling. Lagledare skickar ut information om tävlingen minst två månader innan tävlingen. En lathund för vad som är viktigt att tänka inför varje tävling tas fram. Lagledare samarbetar med reseansvarig, informationsansvarig och trivselgruppen.

 

24/9                               JDM i Blixt, Salongerna, Leif

1/10                               Lag-DM Blixt (eventuella ungdomslag), Peter

7-9/10                           Skol-SM, Lindesberg, Leif

15-16/10                       Rockaden-junioren, Leif, Olle, Peter

(15-16/10                     Rockaden-junioren) Leif, Andreas, Thomas, Ronny, (Patrik), Johanna

30/10                             SK127 JGP

4-6/11                           Scandic Ariadne Masters, Peter

12/11                             Knatteserien , Leif

13/11                            Trojanska hästens höst JGP, Leif

19/11                            Miniorserien, Salongerna, Leif

25-27/11                      Juniorallsvenskan, Linköping, Peter tar ut lag. Lagledare vakant

3/12                               Flickornas JGP-final, Salongerna

10-11/12                      JGP-finaler, Salongerna

(14/12                           Rockadens höstavslutning för juniorer), Thomas

16-18/12                       Malmö Open, Peter (Micke ordnar boende/resa)

27/12-5/1                     Rilton Cup, Peter

20-22/1                         Flick-SM, Torslanda, Leif (Micke ordnar boende/resa)

28-29/1 + 19/2            Juniorlag-DM, Salongerna, Tony, Leif

10-12/2                         Elite Hotels Open, Växjö, Peter (Micke ordnar boende/resa)

(11-12/2                        SK Rockadens kval till Snabbschacks-SM för miniorer och knattar), Tony, Leif, Jonas

11-12/2 + 18/3            Kadettserien, Ekerö, hoppar av då krockar med andra tävlingar?

11/3                               Tyresö JGP, Leif

8/4                                 Snabbschacks-SM för knattar och miniorer, Lund, Leif, (Micke ordnar boende/resa)

14-16/4                         Påskturneringen, Norrköping, Peter (Micke ordnar boende/resa)

 

22-23/4                         Skollags-SM,

(3/5                                Våravslutning för juniorer) Thomas

13-14/5                         Kadettallsvenskans kval, Patrik

25-27/5                         Deltalift Open, Tylösand, Peter (Micke ordnar boende/resa)

7-16/7                           SM, Stockholm, Johanna

4-6/8                             Rockaden Open,

(4-6/8                            Rockaden Open) Se över upplägget: Leif, Jonas, Peter

11-13/8                         Kadettallsvenskans final, Patrik

 

Fotnot:  de tävlingar som står i kursiv stil och inom parentes är våra egna tävlingar som vi måste utse ansvariga personer för.

 

Mötestider för ungdomskommittén

 

15/9    kl. 18.00-21.30

20/10  kl. 18.00-21.30

17/11  kl. 18.00-21.30

8/12    kl. 18.00-21.30

Diskussion

Inga kommentarer till "Ny Ungdomskommitté"

Det finns inga kommentarer, skriv en nedan.

Lämna en kommentar