18mar2016
Peter Sörensen
Författare
Peter Sörensen
Kategori
Nyhet

Utveckling av SK Rockadens ungdomsverksamhet

Inom SK Rockaden har vi tagit beslut om att ytterligare utveckla vår fina ungdomsverksamhet genom att erbjuda mer träningsmöjligheter till alla ungdomar som har en ambition om att utvecklas inom vår fina sport. De ungdomar som har lämnat det absoluta nybörjarstadiet, ska ges möjlighet att träna mer schack under ledning av duktiga ledare. Varje ungdom som visat en passion för schack ska erbjudas träningsmöjligheter som anpassas till hennes/hans nuvarande kunskapsnivåer. På nybörjar- och fortsättningsnivå ska fokus ligga på att utveckla intresset/passionen för schacket.

Arbetet har hittills kommit så långt att vi fått igång en grupp för våra bästa juniorer som tränar regelbundet under ledning av en av klubbens elitspelare, Thomas Engqvist. Under en helg, under våren, kommer också Jesper Hall från Sveriges Schackförbund att träna denna grupp. Lagledare för gruppen är Peter Sörensen (mer information om träningen kommer i artiklar under den närmaste framtiden).

Vi har även startat en grupp för de spelare som ligger strax under den ovannämnda gruppen. Gruppen tränas av Jonas Sandbom och lagledare är Mikael Sandberg (mer information om träningen kommer i artiklar under den närmaste framtiden).

Under våren kommer vi att arbeta fram former för hur vi ska organisera fler träningsgrupper för de ungdomar som just passerat nybörjarstadiet och som visat ett intresse för schacket. Vi återkommer med mer information om detta arbete framöver.

Lennart Örnmarker

Ordförande  SK Rockaden

Diskussion

Inga kommentarer till "Utveckling av SK Rockadens ungdomsverksamhet"

Det finns inga kommentarer, skriv en nedan.

Lämna en kommentar